Whistleblower

Sherlock Web Whistleblower-Modul
EU Direktivet kræver, at whistleblower-ordning skal være implementeret senest d. 17. december 2021 i kommuner, offentlige institutioner og private virksomheder med mere end 249 medarbejdere.
Private virksomheder med 50 – 249 medarbejdere skal implementere whistleblower-ordning senest d. 17. december 2023.

Rapporteringer til en sådan whistleblower-ordning vil typisk handle om:
Strafbare forhold som f.eks. alvorlige brud på arbejdssikkerheden, miljøforurening, brud på datasikkerheden, misbrug af økonomiske midler, overtrædelse af tavshedspligt, tyveri, underslæb, bestikkelse, bedrageri, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, overtrædelse af konkurrenceregler, overtrædelse af selskabsskatteregler, personrelaterede konflikter på arbejdspladsen såsom seksuel chikane og vold.

Whistleblower-ordningen er ikke ment som et sted, hvor man rapporterer om konflikter mellem kollegaer eller om utilfredshed med ledelsen, eller om at man mener, en kollega har et problem med alkohol, stoffer eller lign.

Sherlocks Whistleblower-Modul sikrer:
-At whistleblower kan vælge at rapportere anonymt
-At whistleblower kan vælge at anføre kontaktmulighed, hvis man gerne vil kontaktes
-At rapporten kun kan ses af særligt autoriserede
-At den autoriserede sagsbehandler af whistleblower rapporteringer får en reminder senest 7 dage efter modtagelse, fordi loven kræver, at whistlebloweren skal have mulighed for at modtage en bekræftelse på modtagelse, såfremt han/hun har anført kontaktoplysninger i rapporten
-At den autoriserede sagsbehandler af whistleblower rapporteringer får en reminder senest 30 dage efter modtagelse, fordi loven kræver, at whistlebloweren skal have mulighed for at modtage feedback inden for rimelig tid , såfremt han/hun har anført kontaktoplysninger i rapporten

Back to Top