Udstyr

Sherlock Web Udstyr

I dette modul oprettes stamkort på alt udstyr. Herefter er det let at få overblik over, hvilket udstyr virksomheden råder over, og hvornår dette udstyr skal:

  • kalibreres
  • vedligeholdes
  • lovpligtigt efterses

Agenter sørger for at advisere rette vedkommende om, at “nu er det tid til f.eks. kalibrering, / nu er der x dage til kalibrering skal foregå, / nu er datoen for kalibrering/vedligehold/lovpligtigt eftersyn overskredet”!

Der kan oprettes jobkort, f.eks. reparationsanmodning, flytning af maskiner fra hal 1 til hal 2 etc., og det er let at få overblik over, hvem skal udføre hvilket stykke arbejde hvornår, og også hvornår arbejdet estimeres færdiggjort.

Hvis et udstyr fejler, kan der oprettes en fejlrapport. Sagsbehandler kan indhente kommentarer vedrørende årsager til fejl fra relevante medarbejdere. Det fremgår af oversigter, hvorvidt sagsbehandler har evalueret effekten af eventuelle korrigerende handlinger.

udstyr

 

 

I Sherlock Statistik kan du se fejlrapporterne grafisk.

Back to Top