Udstyr

Sherlock Web Udstyr

I dette modul oprettes stamkort på alt udstyr. Herefter er det let at få overblik over, hvilket udstyr virksomheden råder over, og hvornår dette udstyr skal:

  • kalibreres
  • vedligeholdes
  • lovpligtigt efterses

Stamkort indeholder basale oplysninger om udstyret, og foto af udstyret kan indsættes, brugsanvisninger og video manualer samt servicerapporter og kalibreringscertifikater m.v. kan vedlægges, og du kan journalisere mails ind fra outlook på et givent stamkort, et jobkort og en fejlrapport. Herved fås samlet historik over udstyret, i hele dets levetid.

Hvis udstyret ikke længere er i brug, ændres status til f.eks. “Kasseret grundet xx”, “Bortkommet” etc. Ofte er der behov for at gemme dokumentation vedrørende udstyr af hensyn til kundekrav, lovkrav og/eller krav i ISO standarder, selvom udstyret ikke længere er i brug, – og derfor er der en menu, som samler op på dette udstyr og tilhørende dokumentation.

 

Planlægningsarbejdet for vedligehold af udstyr lettes af, at en kalender viser f.eks. denne måneds kalibreringer, vedligehold og lovpligtige eftersyn.

Den ansvarlige for f.eks. stigeeftersyn går evt. rundt med en IPad, og kan så via menuen “Pr. placering” i Sherlock Web Udstyr se, hvilke stiger skal stå hvor, han kan lokalisere stigerne, efterse dem i henhold til arbejdstilsynets AT-Vejledning, og straks kvittere for udført lovpligtigt eftersyn.

Du kan evt. sætte QR koder på maskiner og udstyr, og når du scanner dem med din mobiltelefon eller din IPad, så åbnes udstyrets stamkort, så du kan læse om, hvordan udstyret skal vedligeholdes/kalibreres/efterses, og så du kan kvittere for, at arbejdet nu er udført.

Agenter sørger for at advisere rette vedkommende om, at “nu er det tid til f.eks. kalibrering, / nu er der x dage til kalibrering skal foregå, / nu er datoen for kalibrering/vedligehold/lovpligtigt eftersyn overskredet”. Det personlige dashboard viser hvilket udstyr, den enkelte medarbejder skal tage sig af hvornår.

I Sherlock Web Udstyr vises et rødt flag udfor udstyr, som ikke er kalibreret eller vedligeholdt eller lovpligtigt efterset til planlagt tid.

 

Der kan oprettes jobkort, f.eks. reparationsanmodning, flytning af maskiner fra hal 1 til hal 2 etc., og det er let at få overblik over, hvem skal udføre hvilket stykke arbejde hvornår, og også hvornår arbejdet estimeres færdiggjort, – og hvornår arbejdet faktisk blev færdigt.

Hvis et udstyr fejler, kan der oprettes en fejlrapport. Sagsbehandler kan indhente kommentarer vedrørende årsager til fejl fra relevante medarbejdere.

Det fremgår af oversigter, hvorvidt sagsbehandler har evalueret effekten af eventuelle korrigerende handlinger.

 

 

I Sherlock Web Statistik kan du se fejlrapporterne grafisk, og du kan bl.a. få grafisk overblik over hvilket udstyr og antal, som virksomheden råder over.

Back to Top