Statistik

Sherlock Web Statistik

Få mere  nytteværdi ud af jeres registreringer ved at se dem grafisk.

Du kan f.eks. foretage registreringer på din tablet eller smartphone bl.a. vedrørende nær ved og skete miljøhændelser, arbejdsmiljøhændelser, APV, fejl i produkter, fejl vedrørende måleudstyr og maskiner etc. lige der hvor tingene sker, hvorefter du straks kan se udviklingen grafisk.

Du kan også fx. monitorere leverandørernes perfomance via statistik modulet, hvor data vises i real time.

statistik-lev

Via det indbyggede filter kan du vælge netop de parametre og det tidsrum, som du er interesseret i at undersøge.

statistik

Back to Top