Personalemodul

Sherlock Web HR og Sherlock Web Jobansøgning

Sherlock Web HR modul

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger m.v. (databeskyttelsesforordningen) som har været gældende fra d. 25. maj 2018, stiller store krav til håndtering af personoplysninger.

Sherlock Web HR indeholder stamkort på medarbejderne, og her planlægges for træning på jobbet og for eksterne kurser. Agenter sørger for at advisere via outlook, hvis en form for træning eller et kursus skal fornys.

Udleverede effekter og andre personalerelevante registreringer såsom medarbejderudviklingssamtaler, ansættelseskontrakter, tavshedserklæringer, strafattester, signaturer, samtykkeerklæringer m.v. kan også oprettes i modulet, og mails fra outlook kan journaliseres ind på medarbejder stamkort.

Oversigter muliggør struktureret søgning, f.eks. hvem behersker hvilke maskiner/processer, og en kompetencematrix giver et samlet grafisk overblik over de kompetencer, som virksomheden råder over.

Oversigt over kurser og deltagernes rating af kvaliteten af kurset gør det let at vurdere, om samme udbyder fortsat skal anvendes.

Den dataansvarlige, (og andre der måtte være autoriseret til det), kan i Sherlock Web HR se, hvilke følsomme personoplysninger der er oprettet vedrørende den enkelte medarbejder i modulerne Sherlock Web HR og i Sherlock Web Log.

Personaledata kan ses grafisk i Sherlock Web Statistik.

 

Sherlock Web HR sikrer effektivt, at kun dertil autoriserede kan åbne og læse data om den enkelte medarbejder i modulet.

 

 

Sherlock Web Jobansøgningsmodul

Det er vigtigt, at I sikrer korrekt og lovlig håndtering af jobansøgninger.

Sherlock Web Jobansøgning har facilitet, så du let kan journalisere ansøgningen med eventuelle bilag ind i Sherlock Web Jobansøgning fra outlook.

Oversigten over ansøgninger giver overblik over, f.eks. hvilke afdelinger har hvilke ansøgninger liggende til nærmere vurdering, hvornår ansøgninger er modtaget, og hvornår de skal slettes.

Sletning kan foregå automatisk, f.eks. efter 6 måneder, eller manuelt. Hvis I vælger manuelt, sender Sherlock Web Jobansøgning en mail til en forud defineret medarbejder/medarbejdergruppe, som så sørger for manuel sletning af ansøgningen inklusiv eventuelle bilag.

Det er muligt at søge i oversigten, så listen f.eks. kun viser, hvilke ansøgninger der er indkommet til Indkøbsafdelingen.

 

Sherlock Web Jobansøgning sikrer effektivt, at kun dertil autoriserede kan åbne og læse data om den enkelte ansøger i modulet.

Back to Top