Introvideo & om os

No shit, Sherlock!

Vi ved, at mennesker i den virkelige verden har travlt, de hører ikke efter de gode argumenter for indførelse af traditionel bureaukratisk kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse, de vil ikke lede længe efter skriftlige retningslinjer, de registrerer kun hændelser og observationer, hvis det er gjort let for dem.

Med Sherlock Web Mobile har vi sikret, at jeres medarbejdere får en adfærd, der automatisk understøtter jeres retningslinjer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

I Sherlock Web Mobile har den enkelte medarbejder nemlig KUN de skriftlige arbejdsinstruktioner og instruktionsvideoer, som han/hun har brug for, og her kan han/hun hurtigt via klik på et ikon skrive eller indtale en hændelse eller en observation, evt. vedlægge fotos og/eller en video, og så “videre med hvad han/hun ellers var igang med”.

Når de vitale registreringer fra mobiltelefonen automatisk havner i Sherlock Web Systemet, sørger medarbejdere i nøglepositioner for sagsbehandling, for at udarbejde statistikker af hændelserne i Sherlock Web Systemet og for at værdifuld viden om årsager og forebyggelsesmetoder udbredes til alle interessenter i jeres virksomhed. Det sikrer, at virksomhedens ledelsessystem faktisk er, og også opleves af alle medarbejdere som levende og nyttigt, bl.a. fordi de medarbejdere der føder registreringer ind ser, “at mit bidrag nytter noget”.

Introvideo

Se kort introduktionsfilm herunder – klik på “Play” ikonet:

 


EHQ

European House of Quality er familieejet, og blev etableret i 1999.

Vi har været på banen, siden det var moderne at sige kvalitetssikring, kvalitetsstyring, kvalitetsstyringssystem, kvalitetsledelsessystem, kvalitetskontrol, miljøstyring, miljøledelsessystem, arbejdsmiljøledelsessystem m.v., som i nyere tid ofte kaldes HSE & Q (Health Safety Environment and Quality), SHEQ (Safety Health Environment Quality), QHSE (Quality Health Safety Environment), SEMS (Safety and Environmental Management System), QEMS (Quality – Environmental Management System), EHSM (Environmental Health and Safety Management) eller blot kvalitetsledelse, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse osv.

 


 Konsulentydelser

      • Vi hjælper jer frem til certificering, f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, EN 1090-1, EN 9100 m.v.
      • Vi tilbyder auditkurser, intern audit hos jer, og vi tilbyder at udføre audits hos jeres leverandører i ind- og udland.

 


 Procedurer kan godt være film!

Udfyld kontaktformularen, hvis du gerne vil downloade vore animationer af nogle af de procedurer,  som kræves af diverse standarder.

 

Back to Top