Mobile

Sherlock Web Mobile

Dette modul er designet til brug på smartphones.

Jeres medarbejdere kan hurtigt oprette op til 10 slags registreringer, f.eks.:

  • Arbejdsmiljøhændelse
  • Fejlrapport
  • Reklamation fra kunde
  • Reklamation til leverandør
  • Miljøhændelse
  • Ideer til forbedringer af processer, handlemåder, produkter
  • Aktiviteter
  • Henvendelser fra interessenter
  • m.v.

F.eks. har mange virksomheder kunnet reducere antallet af ulykker ved at have øget fokus på sikkerhedsobservationer, netop fordi medarbejderne simpelt og hurtigt kan indrapportere på app-en via deres mobiltelefon.

Det er muligt at vedlægge en video eller fotos, og geo-lokationen logges.

De forskellige registreringer sendes automatisk til Sherlock Web Log, og der går samtidig besked via mail om den nye registrering til en forud defineret modtager i virksomheden. Denne medarbejder kan vælge enten selv at sagsbehandle hændelsen eller udpege en anden som sagsbehandler.

Hvis der ikke er internetforbindelse der hvor hændelsen registreres, gemmes registreringen automatisk, og sendes automatisk til Sherlock Web Log, når der igen er etableret forbindelse til internettet.

Faciliteten “Favoritter” sikrer, at medarbejderne altid har deres favorit dokumenter (procedurer, instruktioner, videofilm, arbejdspladsbrugsanvisninger m.v.) fra Sherlock Web Dokumentstyring med på deres smartphone. Disse dokumenter kan også læses, selvom der ikke er internetforbindelse.

Faciliteten “Udstyr” sikrer, at medarbejderne har mulighed for at dokumentere, at det udstyr de netop arbejder med faktisk er kalibreret, vedligeholdt og/eller kalibreret til tiden.

 

Back to Top