Mobile

No shit, Sherlock!

Vi ved, at mennesker i den virkelige verden har travlt, de hører ikke efter de gode argumenter for indførelse af traditionel bureaukratisk kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse, de vil ikke lede længe efter skriftlige retningslinjer, de registrerer kun hændelser og observationer, hvis det er gjort let for dem.

Med Sherlock Web Mobile har vi sikret, at jeres medarbejdere får en adfærd, der automatisk understøtter jeres retningslinjer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

I Sherlock Web Mobile har den enkelte medarbejder nemlig KUN de skriftlige arbejdsinstruktioner og instruktionsvideoer, som han/hun har brug for, og her kan han/hun hurtigt via klik på et ikon skrive eller indtale en hændelse eller en observation, evt. vedlægge fotos og/eller en video, og så “videre med hvad han/hun ellers var igang med”.

Når de vitale registreringer fra mobiltelefonen automatisk havner i Sherlock Web Systemet, sørger medarbejdere i nøglepositioner for sagsbehandling, for at udarbejde statistikker af hændelserne i Sherlock Web Systemet og for at værdifuld viden om årsager og forebyggelsesmetoder udbredes til alle interessenter i jeres virksomhed. Det sikrer, at virksomhedens ledelsessystem faktisk er, og også opleves af alle medarbejdere som levende og nyttigt, bl.a. fordi de medarbejdere der føder registreringer ind ser, “at mit bidrag nytter noget”.

Sherlock Web Mobile

Dette modul er designet til brug på smartphones.

Runderinger og audits inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø udføres, og dokumenteres let og smidigt via Sherlock Web Mobile.

Kvalitetschefen, Miljøchefen, Arbejdsmiljøchefen, AMO gruppen etc. kan pushe runderinger ud til de medarbejdere, som fysisk skal udføre runderingen/auditen. Resultatet af runderingen/auditen sendes automatisk til dertil autoriseret sagsbehandler, som ved behov kan oprette diverse aktiviteter og afvigelsesrapporter.

Den medarbejder der skal udføre runderingen, modtager besked via mail, og ser antal runderinger, der venter på sin mobiltelefon.

 

Via klik på de farvede ikoner dokumenterer inspektøren, hvorvidt observationer viser, at alt er ok eller ikke, og skriver måske en tekst, eller indtaler hvad han/hun ser, – hvorefter Sherlock Web Mobile omformer tale til tekst. Der kan også vedlægges fotos og video som dokumentation.

Jeres medarbejdere kan desuden hurtigt oprette op til 10 slags registreringer via Sherlock Web Mobile, f.eks.:

  • Arbejdsmiljøhændelse
  • Fejlrapport
  • Reklamation fra kunde
  • Reklamation til leverandør
  • Miljøhændelse
  • Ideer til forbedringer af processer, handlemåder, produkter
  • Aktiviteter
  • Henvendelser fra interessenter
  • m.v.

F.eks. har mange virksomheder kunnet reducere antallet af ulykker ved at have øget fokus på sikkerhedsobservationer, netop fordi medarbejderne simpelt og hurtigt kan indrapportere på app-en via deres mobiltelefon.

Det er muligt at vedlægge en video eller fotos, og geo-lokationen logges.

De forskellige registreringer sendes automatisk til Sherlock Web Log, og der går samtidig besked via mail om den nye registrering til en forud defineret modtager i virksomheden. Denne medarbejder kan vælge enten selv at sagsbehandle hændelsen eller udpege en anden som sagsbehandler.

Hvis der ikke er internetforbindelse, der hvor hændelsen registreres, gemmes registreringen automatisk, og sendes automatisk til Sherlock Web Log, når der igen er etableret forbindelse til internettet.

Faciliteten “Favoritter” sikrer, at medarbejderne altid har deres favorit dokumenter (procedurer, instruktioner, videofilm, arbejdspladsbrugsanvisninger, leverandørers sikkerhedsdatablade vedrørende kemi m.v.) fra Sherlock Web Dokumentstyring med på deres smartphone. Disse dokumenter kan også læses, selvom der ikke er internetforbindelse.

I kan fra centralt hold pushe dokumenter fra Sherlock Web Dokumentstyring ud til brugerne, hvilket sikrer, at medarbejderne altid har de rette dokumenter med sig.

Faciliteten “Udstyr” sikrer, at medarbejderne har mulighed for at dokumentere, at det udstyr de netop arbejder med, faktisk er kalibreret, vedligeholdt og/eller lovpligtigt efterset til tiden.

Back to Top