Mobile

Sherlock Web Mobile

Dette modul er designet til brug på smartphones.

Jeres medarbejdere kan hurtigt oprette op til 10 slags regisreringer, f.eks.:

  • Fejlrapport
  • Reklamation fra kunde
  • Reklamation til leverandør
  • Arbejdsmiljøhændelse
  • Miljøhændelse
  • Ideer
  • Aktiviteter
  • Henvendelser fra interessenter
  • m.v.

Det er muligt at vedlægge en video eller et foto, og geo-lokationen logges.

De forskellige registreringer sendes automatisk til Sherlock Web Log, og der går samtidig besked via mail om den nye registrering til en forud defineret modtager i virksomheden. Denne medarbejder kan vælge enten selv at sagsbehandle hændelsen eller udpege en anden som sagsbehandler.

Hvis der ikke er internetforbindelse der hvor hændelsen registreres, gemmes registreringen automatisk og sendes automatisk til Sherlock Web Log, når der igen er etableret forbindelse til internettet.

Faciliteten “Favoritter” sikrer, at medarbejderne altid har deres favorit dokumenter (procedurer, instruktioner, videofilm, arbejdspladsbrugsanvisninger m.v.) fra Sherlock Web Dokumentstyring med på deres smartphone. Disse dokumenter kan også læses, selvom der ikke er internetforbindelse.

Faciliteten “Udstyr” sikrer, at medarbejderne har mulighed for at dokumentere, at det udstyr de netop arbejder med faktisk er kalibreret, vedligeholdt og/eller kalibreret til tiden.

 

mobile

Back to Top