Mobile

Sherlock Web Mobile

Dette modul er designet til brug på smartphones.

Runderinger inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø udføres og dokumenteres let og smidigt via Sherlock Web Mobile.

Kvalitetschefen, Miljøchefen, Arbejdsmiljøchefen, AMO gruppen etc. kan pushe runderinger ud til de medarbejdere, som fysisk skal udføre runderingen. Resultatet af runderingen sendes automatisk til dertil autoriseret sagsbehandler, som ved behov kan oprette diverse aktiviteter og afvigelsesrapporter.

Den medarbejder der skal udføre runderingen, modtager besked via mail, og ser antal runderinger, der venter på sin mobiltelefon.

Via klik på de farvede ikoner dokumenterer medarbejderen, hvorvidt observationer viser, at alt er ok eller ikke, og skriver måske en tekst, eller indtaler hvad han/hun ser, – hvorefter Sherlock Web Mobile omformer tale til tekst. Der kan også vedlægges fotos og video som dokumentation.

Jeres medarbejdere kan desuden hurtigt oprette op til 10 slags registreringer via Sherlock Web Mobile, f.eks.:

  • Arbejdsmiljøhændelse
  • Fejlrapport
  • Reklamation fra kunde
  • Reklamation til leverandør
  • Miljøhændelse
  • Ideer til forbedringer af processer, handlemåder, produkter
  • Aktiviteter
  • Henvendelser fra interessenter
  • m.v.

F.eks. har mange virksomheder kunnet reducere antallet af ulykker ved at have øget fokus på sikkerhedsobservationer, netop fordi medarbejderne simpelt og hurtigt kan indrapportere på app-en via deres mobiltelefon.

Det er muligt at vedlægge en video eller fotos, og geo-lokationen logges.

De forskellige registreringer sendes automatisk til Sherlock Web Log, og der går samtidig besked via mail om den nye registrering til en forud defineret modtager i virksomheden. Denne medarbejder kan vælge enten selv at sagsbehandle hændelsen eller udpege en anden som sagsbehandler.

Hvis der ikke er internetforbindelse, der hvor hændelsen registreres, gemmes registreringen automatisk, og sendes automatisk til Sherlock Web Log, når der igen er etableret forbindelse til internettet.

Faciliteten “Favoritter” sikrer, at medarbejderne altid har deres favorit dokumenter (procedurer, instruktioner, videofilm, arbejdspladsbrugsanvisninger, leverandørers sikkerhedsdatablade vedrørende kemi m.v.) fra Sherlock Web Dokumentstyring med på deres smartphone. Disse dokumenter kan også læses, selvom der ikke er internetforbindelse.

Faciliteten “Udstyr” sikrer, at medarbejderne har mulighed for at dokumentere, at det udstyr de netop arbejder med, faktisk er kalibreret, vedligeholdt og/eller lovpligtigt efterset til tiden.

 

Back to Top