Log

Sherlock Web Log

Sherlock Log indeholder fortrykte formularer der sikrer, at det er let at foretage de registreringer, som f.eks. forlanges af ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 17025, ISO 15189, ISO 13485, BRC, ISO 22000, EN/DS 1090 m.fl. Dvs. at der er fortrykte formularer til risk/opportunity analyse som de nye ISO 9001 og ISO 14001 standarder forlanger, arbejdsmiljøhændelser, APV, audit, internt opdagede fejl, handlingsplaner, henvendelser fra interessenter, kundetilfredshedsanalyse, feedback fra kunder, ideer fra medarbejdere, reklamationer fra kunder, reklamationer til leverandører, evaluering og kategorisering af leverandører, listning og dermed overvågning af love/bekendtgørelser/AT-vejledninger/standarder/normer, registrering af medarbejderkompetencer, dialog med leverandører f.eks. vedr. miljøforbedringspotentialer, miljøhændelser, kortlægning af miljøpåvirkninger, mødeagendaer og mødereferater, proces FMEA, CSR redegørelser/miljøredegørelser m.v., og du kan også oprette jeres egne formularer, hvis I ønsker at udfylde dem elektronisk.

Du kan styre, hvilke af de ovennævnte formularer der skal være synlige for hvem. F.eks. kan du vælge, at produktionsmedarbejdere kun ser de klikbare ikoner, hvormed de hurtigt kan oprette f.eks. en arbejdsmiljøhændelse. I det tilfælde vil du typisk vælge, at de medarbejdere der må sagsbehandle arbejdsmiljøhændelsen, kan se menuer i venstre side, og dermed se alle hændelser, der måtte være registreret til dato.

Hvis I ikke arbejder med f.eks. miljøledelse endnu, kan du lukke for de faciliteter. Og når I så er klar til at gå igang med miljøledelse, kan du let gøre faciliteterne synlige igen.

Når du har udfyldt en registrering, kan den vises med forskellige indgangsvinkler. F.eks. kan du sortere reklamationer pr. leverandør, så du straks ser, hvorvidt der har været andre reklamationer til samme leverandør, hvilke fejltyper og fejlårsager der har været tale om, hvad fejlen kostede dit firma, og hvorvidt I har modtaget erstatningsleverance eller kreditnota.

Du kan også åbne Sherlock Statistik og se registreringerne grafisk, og derved opnå endnu mere nytteværdi af registreringerne.

Modul: Log

Back to Top