Log

Sherlock Web Log

Sherlock Web Log indeholder fortrykte formularer der sikrer, at det er let at foretage de registreringer, som f.eks. forlanges af ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001, ISO 17025, ISO 15189, ISO 13485, BRC, ISO 22000, EN 9100, EN/DS 1090 m.fl. Dvs. at der er fortrykte formularer til risk/opportunity analyse som bl.a. de nye ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 standarder forlanger, arbejdsmiljøhændelser, APV, audit, internt opdagede fejl, handlingsplaner, henvendelser fra interessenter, kundetilfredshedsanalyse, feedback fra kunder, ideer fra medarbejdere, reklamationer fra kunder, 8D rapporter, reklamationer til leverandører, evaluering og kategorisering af leverandører, listning og dermed overvågning af love/bekendtgørelser/AT-vejledninger/standarder/normer, dialog med leverandører f.eks. vedr. miljøforbedringspotentialer, miljøhændelser, kortlægning af miljøpåvirkninger, mødeagendaer og mødereferater, proces FMEA, CSR redegørelser/miljøredegørelser m.v., og du kan også oprette jeres egne formularer, hvis I ønsker at udfylde dem elektronisk.

Det er også meget populært at oprette årshjul som viser, hvornår hvilke overordnede aktiviteter skal foregå.

Du kan styre, hvilke af de ovennævnte formularer der skal være synlige for hvem. F.eks. kan du vælge, at produktionsmedarbejdere kun ser de klikbare ikoner, hvormed de hurtigt kan oprette f.eks. en nær ved eller sket arbejdsmiljøhændelse. I det tilfælde vil du typisk vælge, at de medarbejdere der må sagsbehandle arbejdsmiljøhændelsen, kan se menuer i venstre side, og dermed se alle hændelser, der måtte være registreret til dato.

Hvis I ikke arbejder med f.eks. miljøledelse endnu, kan du lukke for de faciliteter. Og når I så er klar til at gå igang med miljøledelse, kan du let gøre faciliteterne synlige igen.

Når du har udfyldt en registrering, kan den vises med forskellige indgangsvinkler. F.eks. kan du sortere reklamationer til leverandører pr. leverandør, så du straks ser, hvorvidt der har været andre reklamationer til samme leverandør, hvilke fejltyper og fejlårsager der har været tale om, hvad fejlen kostede dit firma, og hvorvidt I har modtaget erstatningsleverance eller kreditnota.

Hvis der f.eks. har været mailkorrespondance til/fra leverandøren om reklamationen, kan mails journaliseres ind på aktuelle leverandørreklamation fra outlook. Mailjournalisering er i øvrigt muligt på alle formularer, hvor det kan være relevant.

Visse registreringer kan indeholde følsomme personoplysninger, og derfor kan du begrænse, hvem der må åbne og læse registreringen. En dertil autoriseret medarbejder kan se menuen med de GDPR relaterede registreringer.

Det er også muligt at journalisere en registrering som indeholder følsomme personoplysninger ind på aktuelle medarbejders stamkort i Sherlock Web HR, så I let kan vise vedkommende, hvad der er registreret af den type oplysninger om ham/hende i Sherlock Web Log og i Sherlock Web HR.

Du kan også åbne Sherlock Web Statistik og se registreringerne fra Sherlock Web Log grafisk, og derved opnå endnu mere nytteværdi af registreringerne. Her kan du også få vist data som pareto analyse og derved spotte “The vital few”.

Back to Top