Personalemodul

Sherlock Web HR

Styr på personfølsomme data

Den nye persondataforordning, som gælder fra 25. maj 2018, stiller store krav til håndtering af personfølsomme data.

Sherlock Web HR indeholder stamkort på medarbejderne, og her planlægges for træning på jobbet og for eksterne kurser. Agenter sørger for at advisere via outlook, hvis en form for træning eller et kursus skal fornys.

Udleverede effekter og andre personalerelevante registreringer såsom medarbejderudviklingssamtaler, ansættelseskontrakter, tavshedserklæringer, signatur, samtykkeerklæringer m.v. kan også oprettes i modulet, og mails fra outlook kan journaliseres ind på medarbejder stamkort.

Oversigter muliggør struktureret søgning, f.eks. hvem behersker hvilke maskiner/processer, og en kompetencematrix, som også kan eksporteres til excel, giver et samlet grafisk overblik over de kompetencer, som virksomheden råder over.

Oversigt over kurser og deltagernes rating af kvaliteten af kurset gør det let at vurdere, om samme udbyder fortsat skal anvendes.

Den dataansvarlige (og andre der måtte være autoriseret til det) kan i Sherlock Web HR se, hvilke personfølsomme dokumenter der er oprettet vedrørende den enkelte medarbejder i modulerne Sherlock Web HR og i Sherlock Web Log.

 

Sherlock Web HR sikrer effektivt, at kun dertil autoriserede kan åbne og læse data om den enkelte medarbejder i modulet.

 

Back to Top