Ekstern leverandørreklamation

Nyt modul til elektronisk styring af leverandørreklamationer:

Nu kan der udsendes en mail med link til leverandøren så leverandøren kan besvare reklamationen direkte i Sherlock. Mailen oprettes med autoindsat tekst, link og PIN-kode og udsendes fra eget mailsystem. Leverandøren kan så anføre årsag og korrigerende handlinger, som gemmes tilbage på reklamationen, og den interne sagsbehandler får derefter besked om, at leverandøren har svaret. Link og PIN-kode kan ikke længere anvendes af leverandøren, når reklamationen er besvaret.

 

Back to Top