Ekstern kundereklamation

Sherlock Web Ekstern Kundereklamation

Med dette modul kan I yde den service for jeres kunder, at de via internettet kan indtaste reklamationer og vedlægge filer, hvorefter reklamationen automatisk oprettes i Sherlock Web Log. Kunden kan naturligvis kun se den eksterne kundereklamationsformular, og modtager automatisk en kvitteringsmail med de indtastede oplysninger.

Der sendes automatisk en email til en forud defineret medarbejder i jeres virksomhed. Denne medarbejder kan vælge selv at foretage reklamationsbehandlingen eller udpege en anden medarbejder som sagsbehandler.

Agenter sørger for at advisere om “tid til opfølgning” på reklamationen.

Back to Top