Ekstern kundereklamation

Sherlock Web Ekstern Kundereklamation

Med dette modul kan du yde den service for jeres kunder, at de via internettet kan indtaste reklamationer, som automatisk oprettes i Sherlock Web Log. Kunden kan naturligvis kun se den eksterne kundereklamationsformular, og modtager automatisk en kvitteringsmail med de indtastede oplysninger.

Der sendes automatisk en email til en forud defineret medarbejder i jeres virksomhed. Denne medarbejder kan vælge selv at foretage reklamationsbehandlingen eller udpege en anden medarbejder som sagsbehandler.

Herefter foregår sagsbehandlingen på normal vis i Sherlock Web Log.

Back to Top