Dokumentstyring

Sherlock Web Dokumentstyring

Her er nogle af de mange fordele ved Sherlock Web Dokumentstyring:

 • Skriftlige arbejdsinstruktioner og instruktionsvideoer m.v. oprettes i Sherlock Web Dokumentstyring, og Sherlock Web Mobile sørger for, at medarbejderne altid har de relevante med sig på deres mobiltelefon.
 • Hvis du sætter QR kode på f.eks. en maskine, et udstyr, en mappe, et foto etc., og scanner med din mobiltelefon eller IPad, så åbnes den tilhørende arbejdsinstruktion og/eller instruktionsvideo.
 • I dokumenterne kan du have tale, video, animation, tekst, flowcharts og fotos samt attachments.
 • Dokumenter kan indeholde op til 5 sprog, og læser ser kun retningslinjer på sit eget sprog.
 • Medarbejderne klikker på intuitive ikoner som repræsenterer processerne, når de vil læse om f.eks. “Salg”, “Indkøb”, “Produktion”, “Levering” etc.
 • Dokumentnummer og revisionsnummer styres automatisk.
 • Du kan sende dokumenter ud til høring hos kollegaer, før du sender til faglig godkendelse.
 • Kun dertil autoriserede kan fagligt og systemmæssigt godkende et dokument.
 • Du kan få Sherlock Web til at sende reminder om “nu er det tid til genlæsning af gyldige dokumenter”, så du holder jeres system i ørerne.
 • Du kan få Sherlock Web Dokumentstyring til at kræve, at læser kvitterer for, at han/hun har læst dokumentet.
 • Sherlock Web Dokumentstyring sikrer, at ændringer dokumenteres.
 • Hver bruger har sit eget dashboard, som automatisk viser, hvad brugeren skal følge op på hvornår. Hver bruger har også sine favoritdokumenter på sit dashboard.
 • Der kan pushes dokumenter ud til medarbejdernes favorittavle både på PC og Mobil. Derved sikres, at alle medarbejdere og/eller grupper af medarbejdere som minimum har de dokumenter på deres favorittavle på PC og Mobil, som ledelsen har besluttet er nødvendige.
 • Læsere af gyldige dokumenter kan oprette en kommentar, der ses på aktuelle dokument, og som desuden vises på en oversigt over indkomne kommentarer. Læseren kan f.eks. foreslå en ændring af teksten, eller foreslå, at der skal indsættes foto eller video i dokumentet. Sådanne kommentarer er med til at holde systemet levende, så det til stadighed tilpasses de aktuelle forhold i virksomheden.
 • Tidligere gyldige, men nu udgåede dokumenter hentes automatisk over i Sherlock Web Historik.

Back to Top