Arbejdspladsbrugsanvisning

Sherlock Web Arbejdspladsbrugsanvisning

Selvom APB-er ikke længere er et lovkrav, har de stor værdi som arbejdsinstruktioner.

I dette modul oprettes arbejdspladsbrugsanvisninger, og leverandørens sikkerhedsdatablad vedlægges. Herved kan jeres medarbejdere let orientere sig i forholdsregler, krævede værnemidler og bortskaffelse af spild og tom emballage m.v.

Review facilitet sikrer, at dertil autoriserede kvitterer for periodisk genlæsning, så I kan dokumentere, at I holder jer ajour med nyeste oplysninger på kemi-området.

Arbejdsmiljøgruppen og afdelingsledere kan let få overblik over, hvilke midler der bør udfases og/eller substitueres, f.eks. ved at vælge menuen “Pr. faremærkning”, hvor det også vil fremgå, hvorvidt midler er på listen over uønskede stoffer og/eller hvorvidt midlet er cancerrogent.

Modulet gør det også let at efterleve Arbejdstilsynets krav om kemisk risikovurdering.

Hvis I sætter QR koder på jeres kemi, så kan medarbejderne blot ved at scanne QR koden med mobiltelefonen få vist retningslinjer vedrørende brug af det middel, som de skal til at anvende.

Back to Top