Arbejdspladsbrugsanvisning

Sherlock Web Arbejdspladsbrugsanvisning

I dette modul oprettes de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger, og leverandørens sikkerhedsdatablad vedlægges. Herved kan jeres medarbejdere let orientere sig i forholdsregler, krævede værnemidler og bortskaffelse af spild og tom emballage m.v.

 

Back to Top