Arbejdspladsbrugsanvisning

Sherlock Web Arbejdspladsbrugsanvisning

I dette modul oprettes arbejdspladsbrugsanvisninger, og leverandørens sikkerhedsdatablad vedlægges. Herved kan jeres medarbejdere let orientere sig i forholdsregler, krævede værnemidler og bortskaffelse af spild og tom emballage m.v.

Review facilitet sikrer, at dertil autoriserede kvitterer for periodisk genlæsning, så I kan dokumentere, at I holder jer ajour med nyeste oplysninger på kemi-området.

Arbejdsmiljøgruppen og afdelingsledere kan let få overblik over, hvilke midler der bør udfases og/eller substitueres, f.eks. ved at vælge menuen “Pr. faremærkning”, hvor det også vil fremgå, hvorvidt midler er på listen over uønskede stoffer.

 

Back to Top